An Gael: Eanáir-Feabhra 2009 / An Gael: January-February 2009

Eanáir-Feabhra 2009  /  January-February 2009

Ag tuairisciú ar imeachtaí na Gaeilge timpeall an domhain!

Reporting on Irish language activities and events around the world!
 

Iris Oifigiúil Chumann Carad na Gaeilge ó 1881
Official Magazine of The Philo-Celtic Society Since 1881

AN GAEL-BREISE!

AN GAEL-EXTRA!

Naisc Thapaidhe:  Cumann Carad na Gaeilge | Ár Scoil Shaor In Aisce | Podchraoladh | An Iris An Gael
Quick Links:  The Philo-Celtic Society  |  Our Free Irish Language School  |  Podcasting An Gael Magazine

SCÉALA! / NEWS!

AS GAEILGE AMHÁIN!

 

IN IRISH ONLY!


Gaeilge ag Ollscoil Notre Dame


Roinn Theanga agus Litríocht na Gaeilge

Bunaíodh Notre Dame mar ollscoil Chaitliceach in 1842 i dTuaisceart Indiana in aice le Chicago. Faoi láthair tá breis is deich míle mac léinn ag staidéar san ollscoil (mic léinn iarchéime san áireamh) agus aithnítear í go forleathan mar cheann de na hollscoileanna is fearr sna Stáit. Tá an Ghaeilge á teagasc i Notre Dame ó 1868 nuair a thairg an Br. Simon ranganna den chéad uair. Thug Dubhghlas de hÍde cuairt ar Notre Dame, lean Éamon de Valera é i 1919 agus ba chuairteoir rialta é Séamus Mac Manus.

Bunaíodh Roinn Theanga agus Litríocht na Gaeilge, an t-aon roinn dá shórt sna Stáit Aontaithe, in Ollscoil Notre Dame i 2004. I dteannta leis an Ollamh Breandán Ó Buachalla, M.R.I.A. atá anois mar Thomas J. and Kathleen O’Donnell Chair of Irish Language and Literature, tá cúigear eile ar an bhfoireann ag teagasc na Gaeilge agus ag déanamh taighde i leabharlann Hesburgh ina bhfuil bailiúchán Gaeilge den scoth.  Tá leabharlannaí dhátheangach ar fáil chun cabhrú le scoláirí atá i mbun


 

taighde.  Ceapadh an Dr. Bríona Nic Dhiarmada i mbliana mar ollamh le Nua-Ghaeilge agus tá léachtaí tugtha ag an Ollamh Gearóid Ó Tuathaigh, ag an Ollamh Alan Titley agus ag an Ollamh Joseph F. Nagy mar aoichainteoirí le gairid.

Chun faisnéis sa bhreis a fháil, téigh go Gaeilge in Ollscoil Notre Dame.

Scoláireacht do Ph.D. sa Litríocht

Mar thoradh ar an dul chun cinn le tamall anuas agus an méadú suntasach ar líon na mac léinn a roghnaíonn an Ghaeilge mar ábhar bliain i ndiaidh bliana ag Notre Dame, tá deis anois do mhac léinn le Gaeilge dochtúireacht sa Litríocht a bhaint amach. Scoláireacht iomlán é seo do Ph.D. sa litríocht ina mbeidh an Ghaeilge mar phríomhábhar.

Gheofar gach eolas ag: 
Ph.D sa Litríocht.  Ní ghlacfar ach le hiarratas ar líne don Ph.D. sa Litríocht.

An tOllamh Breandán Ó Buachalla, Notre Dame agus An tOllamh Joseph F. Nagy, UCLA
 

(Tá an t-alt seo athchlóite le caoinchead ó Ollscoil Notre Dame.  Go raibh míle maith agaibh, a chairde!)


 

An bhfaca tú é seo?

 

Did you see this?


Achainí chuig UNESCO faoi Theamhair

Tá achainí chuig UNESCO ann anois faoi Theamhair agus a milleadh.  Téigh go dtí Teamhair chun í a fheiceáil.


 

Petition to UNESCO about Tara

There's now a petition to UNESCO about Tara and its destruction.  Go to  Teamhair to see it.Ollscoil Arizona - Saineolaí i dTeagasc - Clár Teangacha Criticiúla - Gaeilge

Is mian le Clár Teangacha Criticiúla, Ollscoil Arizona, teagascóir Gaeilge a fhostú don téarma ag tosú in Eanair 2009.  Bheadh an t-iarrathóir is fearr ina c(h)ainteoir líofa ó dhúchas agus céim triú leibhéil aige/aici.  Chun tuilleadh eolais a fháil, ba chóir duit dul i dteagmháil go láithreach le Shirley McDowell, Comhordaitheoir Cláir, ag mcdowels@email.arizona.edu .


 

University of Arizona - Instructional Specialist - Critical Languages Program - Irish

The Critical Languages Program of the University of Arizona is looking to hire an Irish language instructor for the term beginning in January 2009.  The best applicant would be a fluent native speaker with a third level degree.  For additional information, you should immediately contact Shirley McDowell, Program Coordinator, at mcdowels@email.arizona.edu .Scéim Teagascóirí Deonacha don Ghaeilge

Tá scéim teagascóirí deonacha don Ghaeilge á eagrú ag an tIonad Buail Isteach bunaithe ar na scéimeanna teagascóirí deonacha ag múineadh Béarla do inimircigh atá ar siúl ag SIPTU, Cho. Chathair BhÁC srl.  Chun eolas sa bhreis a fháil nó a dheonú, glaoigh ar 087-6662903  085-7285786, agus breathnaigh ar www.ionad.org. 


 

Volunteer Teacher Plan for Irish

A volunteer teacher plan for Irish is being organized by An tIonad Buail Isteach based on voluntary teacher programs which are being used to teach English to immigrants at SIPTU, Co. Dublin, etc.  To get additional information or to volunteer, call 087-6662903 or 085-7285786, and see www.ionad.org. Nuacht Dhaltai na Gaeilge

Tá an t-eagrán nua de Nuacht Dhaltaí le léamh anois i nGaeilge agus i mBéarla.  Brúigh an nasc seo chun an Nuachtlitir a fheiceáil:  Nuacht Dhaltaí.  Go raibh maith agaibh, a chairde!


 

Daltai na Gaeilge Newsletter

The latest edition of NUACHT DHALTAÍ is now available in both Irish and English.  Use this link to view the English language edition:  Daltaí Newsletter.  Go raibh maith agaibh, a chairde!Focal an Lae as Gaeilge

Is féidir anois focal an lae as Gaeilge a fháil i do bhosca isteach ó Talk Irish ag Talk Irish Word A Day .  Agus tá sé saor in aisce!


 

Irish Word of the Day

It's now possible to get a word of the day in Irish in your inbox from Talk Irish at Talk Irish Word A Day.  And it's free!Tá Leabhar Mór na Gaeilge ar fáil anois!

Céiliúrann an leabhar seo Gaeilge na hAlban agus Gaeilge na hÉireann.  Chun breis a fhoghlaim, téigh go www.leabharmor.net.


 

The Great Book of Gaelic is now available!

This book celebrates the Scottish Gaelic of Scotland and Irish Gaelic of Ireland.  To learn more, go to www.leabharmor.net.Raidió Fáilte 

Tá a lán Gaeilge le cloisteáil ar Raidió Fáilte ar an suíomh nua atá acu ag www.raidiofailte.com .  Bain sult as!


 

Raidió Fáilte 

There's plenty of Irish to be heard on Raidió Fáilte on their new website at www.raidiofailte.com .   Enjoy!Tacaíocht do Léinn Éireannacha in Montana

The University of Montana

 
Is féidir leat páirt a ghlacadh i gcrannchur i dtacaíocht Léann Éireannach in Ollscoil Mhontana anseo:  Irish Montana Raffle .  Agus is féidir leat breis eolais faoina rannóg agus a ranganna Gaeilge a fháil anseo:  Montana Irish Studies .  Ná bíodh moille ort - beidh an crannchur go luath!
 

Support for Irish Studies in Montana

 
You can take part in a raffle in support of Irish Studies at the University of Montana here:  Irish Montana Raffle .  And you can get more information about their department and their Irish language classes here:  Montana Irish Studies .  Don't be slow - the raffle will happen soon!

Beidh Aonach Amárach i gContae an Chláir

Caithfidh sibh é seo a fheiceáil:  Beidh Aonach Amárach ar You Tube  An-spraoi ar fadSheol ár mball Máire Mhic an Phríora isteach é seo.  Go raibh maith agat, a Mháire!


 

There Will Be a Fair Tomorrow in Co. Clare

You have to see this:  Beidh Aonach Amárach ar You Tube  This is great fun entirely.  Our member Máire Mhic an Phríora sent this in.  Go raibh maith agat, a Mháire!Feirm Factor

15 Eanáir 2009

Beidh ‘Feirm Factor’ le feiceáil ar TG4, Déardaoin, 15 Eanáir ar 9.30i.n.
 
Beidh 12 feirmeoir ag dul in iomaíocht lena chéile chun an feirmeoir Éireannach is fearr a bhaint amach agus beidh Land Rover Discovery a bhua acu.

Cibé an méad a shíl tú a bhí a fhios agat faoi fheirmeoireacht, déan dearmad dó. Bí réidh chun eolas a fháil ar ábhar a shíl tú gur thuig tú ach in ndáiríre, ní raibh a fhios agat faic. Is é 'Feirm Factor' an chuid is fearr den chraic gur féidir a bheith agat agus tú ag dul thart ar chlós feirme, gan do bhuataisí a fháil amach!


 

Feirm Factor

January 15, 2009

‘Feirm Factor’ begins on TG4 on Thursday 15th January at 9.30pm.

12 farmers will battle it out for the Title of Ireland’s Top farmer and One will drive away in a Land Rover Discovery !

Whatever was the amount you believed you knew about farming, forget it.  Prepare yourself to be acquainted with a world you thought you understood but in reality knew nothing about. For viewers, Feirm Factor is the most fun you can have on a farmyard, without getting your Wellies out!'Tá an Samhradh Imithe'

Déanann ár mball Máiréad Perron a lán taighde ar ár litríocht scríofa sa Sean- agus sa Mheán-Ghaeilge.   a hanailís ar an dán 'Tá an samhradh imithe' (curtha i leith Fhinn Mhic Chumhail go traidisiúnta) tar éis a bheith foilsithe anois ag an ngrúpa pobail ar líne Shliabh Echtghe ag Summer Has Gone .  Agus tá suíomh  Shliabh Echtghe as Gaeilge le fáil ag Sliabh Echtghe as Gaeilge . Comhghairdeachas leat, a Mháiréad!

 

'The Summer IGone'

Our member Máiréad Perron does a lot of research on our literature written in Old Irish and Middle Irish.  Her analysis on the poem 'Tá an samhradh imithe' (ascribed traditionally to Fionn Mac Cumhail) has just been published by the on-line Sliabh Aughty community at Summer Has Gone And the Sliabh Aughty website in Irish can be found at Sliabh Echtghe as Gaeilge .  Congratulations, a Mháiréad!

An Scéilín Grinn Is Sine in Éirinn

Tháinig sé seo isteach ó Dennis King ar an liosta GAEILGE-A.  Go raibh maith agat, a Dennis!

" Tá an scéilín Sean-Ghaeilge "Tríar Manach" ar fáil ar an idirlíon anois, i nGaeilge, i bhFraincis, agus i mBéarla:
        
Triúr Manach as Sean-Ghaeilge
        
Triúr Manach as Fraincis
        
Triúr Manach as Sacsbhéarla
        
Níos mó ná míle bliain d'aois, is cosúil gurb é seo an scéilín grinn is sine in Éirinn.   - Dennis


 

The Oldest Joke in Ireland

This came in from Dennis King on the list GAEILGE-A.  Thank you, Dennis!

"The Old Irish short story "Three Monks" is now available on the internet in Irish, French, and English:
        
Three Monks in Old Irish
        
Three Monks in French
        
Three Monks in English
        
More than a thousand years old, it's likely that this is the oldest joke in Ireland.   (translation by G.Ó.C.)Tacaíocht ó Rialtas na hÉireann do Ollscoil Naomh Proinsias Xavier, Ceanada

Tá an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ag tabhairt tacaíochta do mhúineadh na Gaeilge an bhliain seo ag Ollscoil Naomh Proinsias Xavier.  Féach ar Tacaíocht ag StFX.


 

Support from the Irish Government for St. Francis Xavier University, Canada

The Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs is supporting the teaching of the Irish language this year at St. Francis Xavier University.  See  Support at StFX.


     

 Fáilte roimh ár mbaill nua!

Fáilte roimh Bearach Parons in St. Louis, Missouri, a tháinig isteach mar Bhall Idirnáisiúnta inár gCumann i mí Dheireadh Fómhair.  Chun breis a fhoghlaim faoinár mballraíocht, téigh go dtí Ballraíocht i gCumann Carad na Gaeilge.


 

 Welcome to our new members!

Welcome to Barry Parsons of St. Louis, Missouri, who joined our Society as an International Member in the month of October.  To learn more about our membership, go to Membership in The Philo-Celtic Society.


 

Am fós má bhrostaíonn tú!

 

Still time if you hurry!


Cearta Teanga do Ghaeilgeoirí !!!

 
Más maith leat tacú le cearta teanga sa Tuaisceart, téigh go Cearta Teanga nó Language Rights  agus scríobh!
 

Language Rights for Irish Speakers !!!

 
If you'd like to support Irish language rights in the North, go to  Cearta Teanga or Language Rights  and write!

 

Eanáir

 

January


Gaeilge ag Ollscoil Naomh Proinsias Xavier, Ceanada

Téarma nua ag tosú 5 Eanáir 2009

Bíonn cúrsaí Gaeilge á múineadh ag Ollscoil Naomh Proinsias Xavier.  Chun faisnéis sa bhreis a fháil, téigh go dtí Ranganna ag Ollscoil Naomh Proinsias Xavier.


 

Irish at St. Francis Xavier University, Canada

New term starting January 5, 2009

Irish language courses are being taught at St. Francis Xavier University.  To obtain additional information, go to Classes at St. Francis Xavier University.Scoil Ghaeilge Vancouver in Vancouver, Ceanada

Téarma nua ag tosú 6 Eanáir 2009

Tháinig sé seo isteach ó Bhreandán Ó Floinn.  Go raibh maith agat, a Bhreandáin!

Tá Síle Ní Chéidigh, ón Spidéal, Co. na Gaillimhe, ag múineadh ag Scoil Ghaeilge Vancouver.  Má tá suim agat i bhfoghlaim nó más maith feabhas a chur ar do chumas labhartha, bíonn ranganna ar siúl gach Máirt ag 2342 East 27th Avenue, Vancouver, in aice Nanaimo Station.

Chun sonraí breise a fháil, féach ar
Scoil Ghaeilge Vancouver agus déan teagmháil le Síle ag 778-229-7736 nó nicheidigh22@hotmail.com . 


 

Scoil Ghaeilge Vancouver in Vancouver, Canada

New term starting January 6, 2009

This came in from Breandán Ó Floinn.  Thanks, Breandán!

Síle Ní Chéidigh, from Spiddal in County Galway, is teaching at Scoil Ghaeilge Vancouver.  If you're interested in learning Irish or improving your speaking ability, classes are held every Tuesday at 2342 East 27th Avenue, Vancouver, near Nanaimo Station.

For further details, see
Scoil Ghaeilge Vancouver and contact Síle at 778-229-7736 or nicheidigh22@hotmail.com .  

Ranganna Gaeilge  ag Ollscoil Fordham

Téarma nua ag tosú 12 Eanáir 2009

Beidh bun-ranganna Gaeilge ag tosú ag Lincoln Center i Manhattan 12 Eanáir 2009 agus ag Rose Hill sa Bhronx 13 Eanáir 2009, mar seo a leanas:

Lincoln Center (Manhattan):  gach Luan ag tosú 12 Eanáir ó 6 i.n. go 8:45 i.n.

Rose Hill (Bronx):  gach Máirt agus Déardaoin ag tosú Dé Máirt, 13 Eanáir, ó 5:30 i.n. go 6:45 i.n.

Chun clárú nó chun breis eolais a fháil, glaoigh ar Kirsti Norris, Stiúrthóir Bainisteoireachta, Institiúid  an Léinn Éireannaigh, Fordham, ag 718-817-4634 nó cuir rphost chuici ag knorris@fordham.edu .


 

 

Irish language classes at Fordham University

New term starting January 12, 2009

Beginning Irish classes will be starting at Lincoln Center in Manhattan on January 12 and at Rose Hill in the Bronx on January 13, 2009, as follows:

Lincoln Center (Manhattan):  every Monday starting January 12 from 6PM to 8:45PM.

Rose Hill (Bronx):  every Tuesday and Thursday starting Tuesday, January 13, from 5:30PM to 6:45PM.

To register or to learn more, call Kirsti Norris, Administrative Director, Institute of Irish Studies, Fordham University, at 718-817-4634 or send her an email at knorris@fordham.edu .  Ranganna Gaeilge in Ollscoil Dhún Éideann Ag Tosú 12 Eanáir 2009

 
Beidh téarma nua de ranganna Gaeilge ag tosú 12 Eanáir 2009 in Ollscoil Dhún Éideann mar chuid den 'Lifelong Learning Program' s'acu.  Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach téigh chuig:  Gaeilge ag Ollscoil Dhún Éideann.
 

Irish Language Classes at the University of Edinburgh Starting 12 January 2009

 
A new term of Irish classes will be starting January 12, 2009 at the University of Edinburgh as part of their Lifelong Learning Program.  For additional information, go to Gaeilge at the University of Edinburgh.

Gaeilge ag Ollscoil Notre Dame

Téarma nua ag tosú 13 Eanáir 2009

Bíonn bun-ranganna, meán-ranganna, agus anois ard-ranganna na Gaeilge ag Ollscoil Notre Dame.   Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar Gaeilge in Ollscoil Notre Dame.


 

Gaeilge at Notre Dame University

New term starting January 13, 2009

Notre Dame University has beginning classes, intermediate classes, and now advanced classes.  For additional information, see Gaeilge in Ollscoil Notre Dame.Ranganna Chonradh na Gaeilge

 

 

Ag tosú 19 Eanáir 2009

 

Tá Conradh na Gaeilge ag cur spleodar Gaelach san Athbhliain le ranganna Gaeilge úra in Uimhir a Sé, Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, ag tosú an tseachtain dár tús an 19 Eanáir 2009.

 

Beidh 9 leibhéal ranganna oscailte do chuile duine sa cheantar le suim sa teanga, ó ghlantosaitheoirí ag foghlaim cúpla focal don chéad uair go cainteoirí líofa ag iarraidh barr feabhais a chur ar a gcuid Ghaeilge. Is iad seo a leanas na leibhéil éagsúla ar fáil don Bhliain Nua:

 

·         Tosaitheoirí 1

·         Tosaitheoirí 2

·         Bunrang 1

·         Bunrang 2

·         Meánrang 1

·         Meánrang 2

·         Ardrang 1

·         Ardrang 2

·         Rang Cruinnis

 

Is féidir clárú ar-líne do na ranganna ag www.cnag.ie don chéad uair riamh agus tá leagan inchlóite de gach foirm le fáil ón suíomh freisin.


 

Conradh na Gaeilge Classes

 

 

Starting January 19, 2009

 

Conradh na Gaeilge is putting a Gaelic kick-start on the New Year with new Irish classes, starting the week beginning the 19th of January 2009 in 6 Harcourt Street, Dublin 2.

 

Nine different levels will be available for everyone with an interest in the language, from complete beginners looking to learn their first cúpla focal to fluent speakers who want to perfect their Irish.  The following are the different levels offered for 2009:

 

·         Beginners 1

·         Beginners 2

·         Bunrang 1

·         Bunrang 2

·         Meánrang 1

·         Meánrang 2

·         Ardrang 1

·         Ardrang 2

·         Rang Cruinnis

 

On-line registration at www.cnag.ie is available for the first time ever and printable copies of all forms are downloadable from the website as well.Gaeilge ag Ollscoil Chathair Nua-Eabhraic (CUNY)

Téarma nua ag tosú ar líne 26 Eanáir 2009

Bíonn bun-, meán-, agus anois ard-ranganna Gaeilge ar líne agus/nó i bpearsa ag CUNY.   Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar Gaeilge ag CUNY.


 

Gaeilge at the City University of New York (CUNY)

New term starting on-line January 26, 2009

CUNY has beginning, intermediate, and now advanced Irish language classes on-line and/or in person.  For additional information, see Gaeilge ag CUNY.Téarma nua ag tosú 26 Eanáir 2009

Ranganna Gaeilge ag Ollscoil Mhontana - Missoula
Tuairiscíonn Tomás Stock dúinn go bhfuil trí théarma de Ghaeilge ar fáil anois ag Ollscoil Mhontana - Missoula.  Chun eolas sa bhreis a fháil, teagmhaigh leis an Ollscoil anseo .  Go raibh maith agat, a Thomáis!


 

New term starting January 26, 2009

Irish at the University of Montana - Missoula
Tom Stock reports that three semesters of Irish language instruction are now available at the University of Montana - Missoula.  For more information, contact the University here .  Thanks, Tom! 

Téarma nua ag tosú 28 Eanáir 2009

Tá ranganna Gaeilge ar fáil arís an bhliain seo ag Ollscoil Harvard.  Tuilleadh eolais:  Harvard agus Nua-Ghaeilge, extension@dcemail.harvard.edu agus 1-617-495-4024.


 

 

 

New term starting January 28, 2009

Harvard University again has Irish classes this year.  Additional information:  Harvard agus Nua-Ghaeilge, extension@dcemail.harvard.edu and 1-617-495-4024.Téarma nua ag tosú 29 Eanáir 2009

Beidh téarma nua de ranganna Gaeilge ag tosú 29 Eanáir 2009 in Queens College, Ollscoil Chathair Nua-Eabhraic (CUNY).  Beidh an Fullbright Scholar Eimear Ní Cheallaigh ina múinteoir don rang seo.  Chun breis eolais a fháil, coimeád do shúil ar www.irishamericanstudies.com  nó téigh i dteagmháil le Clare Carroll ag clare.carroll@qc.edu.

 

New Term starting January 29, 2009

A new term of Irish language classes will begin 29 January 2009 at Queens College, City University of New York (CUNY).  The Fullbright Scholar Eimear Ní Cheallaigh will be the teacher for the class.  For more information, keep your eye on  www.irishamericanstudies.com  or contact Clare Carroll ag clare.carroll@qc.edu.

 

Feabhra

 

February


 Scoil Chumann Carad na Gaeilge - Téarma Earraigh

 

Ranganna Saor in Aisce!

 

Ag tosú 1 Feabhra 2009

Tosaíonn téarma nua de ranganna Gaeilge ar líne saor in aisce 1 Feabhra 2009 ag Scoil Chumann Carad na Gaeilge.  Tá déich rang ag an gCumann an téarma seo:  5 ag an mbun-leibhéal, 3 mheánrang, agus 2 ard-cheardlann.  Tá breis agus 700 scoláire timpeall an domhain sa scoil seo.  Chun clárú, nó má's maith leat fáil amach faoi mhúineadh mar dheonaí, téigh go Scoil Chumann Carad na Gaeilge agus buail ar "Join This Group."  Tá fáilte roimh chách.


 

 The Philo-Celtic Society School - Spring Term

 

Free Irish Language Classes!

 

Starting February 1, 2009

The Philo-Celtic Society School's new term of free, on-line, Irish language classes starts February 1, 2009.  The Society has ten classes this term:  five at the beginning level, three intermediate classes, and two advanced workshops.  There are over 700 students around the world in this school.  To register, or if you'd like to find out about teaching as a volunteer, go to The Philo-Celtic Society School and hit "Join This Group."  All are welcome. Gaeilge le Máire Ní Mhaoileagáin

New York Irish Center, Long Island City

 

Ag tosú Feabhra 2009

Tosaíonn téarma nua de ranganna Gaeilge Mháire Ní Mhaoileagáin i mí Feabhra.  Chun eolas sa bhreis a fháil, téigh go MauraMulligan'sSite.


 

 Irish with Maura Mulligan

New York Irish Center, Long Island City

 

Starting February 2009

A new term of Maura Mulligan's Irish language classes will begin in February.  To obtain additional information, go to MauraMulligan'sSite."Míle Fáilte" in éineacht le Dr. Séamus de Bláca

Craolann Séamus de Bláca as Gaeilge agus Sacsbhéarla gach Satharn ar WFUV-Fordham University Radio, 90.7FM, lena chlár "Míle Fáilte" ag 8r.n.  Is féidir leat éisteacht leis ag WFUV Beo agus Cartlann WFUV. Cláir an mhí seo:

2/07  Féile Bríde, an bandia agus an naomh Críostaí, tús Earraigh in Éirinn, agus an Feachtas Ballraíochta Nua Earraigh

2/14   Féile Bhailintín Shona dhaoibh le mórán grá!

2/21 
Dlúthdhiosca nua Sheáin Uí Spealáin lán le hamhráin mhóréilimh cháiliúla as Gaeilge
, "Irish Songs We Learned at School"

2/28  "Cogadh Dearg," an t-úrscéal nua as Gaeilge ón Meiriceánach
Séamas Ó Neachtain, foilsithe ag Coiscéim


 

"Míle Fáilte" with Dr. Séamus Blake

Séamus Blake broadcasts in Irish and English every Saturday morning on WFUV - Fordham University Radio, 90.7FM, with his show "Míle Fáilte" at 8AM.  You can listen to it at WFUV Live and WFUV Archive.  Programs this month:

2/07  The Feast of Brighid, the goddess and the saint, the beginning of Spring; and the new Spring Membership Drive

2/14   Happy St. Valentine's Day with lots of love!

2/21 
John Spillane
's new CD of well-known, popular songs in Irish Gaelic, "Irish Songs We Learned at School"

2/28 
"Cogadh Dearg," the new Irish language novel by American Séamas Ó Neachtain, published by CoiscéimFógraí ó Dhaltaí na Gaeilge

Deireadh Seachtaine Gaeilge, 13-15 Feabhra 2009

Tionólfaidh Daltaí na Gaeilge Deireadh Seachtaine Gaeilge, 13 - 15 Feabhra 2009 in Esopus, Nua-Eabhrac.  Is féidir leat clarú agus íocaíocht a dhéanamh ar an idirlíon.  Gheobhaidh na daoine atá cláraithe roimh an 30ú d'Eanáir (tríd an bpost nó ar an idirlíon) lascaine $10.  Tá faisnéis & foirm chláraithe ar fáil tríd an nasc seo: 
www.daltai.com/events.

Ceardlann na Múinteoirí, 15-16 Feabhra 2009

Beidh Ceardlann na Múinteoirí 2009 ar 15 - 16 Feabhra in Esopus, Nua-Eabhrac.  Socraíonn Daltaí na Gaeilge ceardlann gach Feabhra ar son múinteoirí na Gaeilge.  Beidh Ray Mac Mánais linn i mbliana. Tá Ray ina mhúinteoir le fada an lá, agus ina phríomhoide ar Ghaelscoil Míde i dTuaisceart Bhaile Átha Cliath ó 1983. Tá taithí na mblianta aige i múineadh na Gaeilge do dhaoine fásta ar fud na hÉireann agus i Meiriceá. San am i láthair tá sé ag múineadh ardchúrsa cruinnis le Gaelchultúr i mBaile Átha Cliath. Tá sé mar mhúinteoir pearsanta Gaeilge d'Uachtarán na hÉireann ón am ar toghadh í.  Is féidir leat clarú agus íocaíocht a dhéanamh ar an idirlíon.  Tá Faisnéis Ghinearálta, Eolas an Bhealaigh & Foirm Chláraithe le fáil tríd an nasc seo: 
Ceardlann.


 

Announcements from Students of the Irish Language

Immersion Weekend, February 13-15, 2009

Daltaí na Gaeilge will hold an Irish Language Immersion Weekend, February 13th - 15th, 2009 in Esopus, New York.  On-line registration and payment are available.  Attendees who register by January 30th (either by mail or online) will receive a $10 discount.  Information and a registration form are available through this link:
www.daltai.com/events.

Teachers' Workshop, February 15-16, 2009

A Teachers' Workshop for 2009 will be held on February 15th - 16th, in Esopus, New York.  We are delighted that Ray Mac Mánais will be with us this year.  Ray has been a teacher for many years, and he has been headmaster of Gaelscoil Míde in Dublin since 1983.  He has many years of experience in teaching Irish to adults throughout Ireland and America.  Currently, Ray is teaching an advanced course in Irish grammar with Gaelchultúr in Dublin.  He has also served as the personal Irish language instructor for the President of Ireland since the time of her election.  Online registration and payment are available.  General Information, Directions and a Registration Form are available through this link: 
Workshop.


     

 

Márta

 

March

Bhur n-eachtra anseo!

 

Your event here!

 

Aibreán

 

April


Deireadh Seachtaine Tumoideachais in Collin County, Texas
 
Tháinig sé seo isteach ó Sue Kocsis.  Go raibh míle maith agat, a Sue!
 
Tionólfar deireadh seachtaine tumoideachas in Collin County College 24 agus 25 Aibreán 2009.  Beidh John Gleeson (University of Milwaukee) agus Brian Ó Broin (William Patterson University) ag múineadh ann.  Is iad Conradh na Gaeilge - Dallas Fort Worth, Daltaí na Gaeilge, agus Trinity Hall TV na hurraí don eachtra seo.  Chun eolas sa bhreis a fháil, téigh i dteagmháil le John McGuire ag jmcguire2156@hotmail.com nó 214-676-3282.-676-3282.-676-3282.
 

Irish Language Immersion Weekend in Collin County, Texas
 
This came in from Sue Kocsis.  Go raibh míle maith agat, a Sue!
 
There will be an Irish language immersion weekend at the Collin County College on April 24 and 25, 2009.  John Gleeson (University of Milwaukee) and Brian Ó Broin (William Patterson University) will be teaching.  Conradh na Gaeilge - Dallas Fort Worth, Daltaí na Gaeilge, and Trinity Hall TV will be the sponsors for this event.  To get more information, get in touch with John McGuire at jmcguire2156@hotmail.com  or 214-676-3282.

 

Ar Feadh na Bliana

 

Year Round


An Iris Idirnáisiúnta "An Lúibín" as an Astráil

Tá iris idirnáisiúnta á cur amach saor in aisce le roinnt mhaith blianta anois le Colin Ryan san Astráil.  Gaeilgeoir as Melbourne na hAstráile is ea é, agus foilsítear a scéalta agus ábhar eile sna hirisí Gaeilge. Creideann sé gur teanga idirnáisiúnta í an Ghaeilge, agus mar bheart de réir a bhriathair, foilsíonn sé "An Lúibín" freisin.  Pléitear cúrsaí teanga agus cultúir san iris, agus ní dhéantar faillí i gcúrsaí an domhain trí chéile.  Dá mba mhaith leat triall a bhaint as "An Lúibín," cuir r-phost chuig Colin ag ColinG.Ryan@ato.gov.au .


 

The international magazine "An Lúibín" from Australia

An international magazine has been published for free for a good number of years now by Colin Ryan in Australia.  He's an Irish speaker from Melbourne, Australia, and his stories and more are published in the Irish language magazines.  He believes that Irish is an international language, and as proof of his word, he also publishes "An Lúibín."  Language and culture are discussed in the magazine, and the world's affairs are not ignored either.  If you'd like to try "An Lúibín," send an email to Colin at ColinG.Ryan@ato.gov.au .


 

 

Foram Nua do Fhoghlaimeoirí ag TALKIRISH! 

Tá foram nua, tír ar thír, do fhoghlaimeoirí na Gaeilge ar fáil anseo.  Go raibh maith agaibh, a chairde ag www.talkirish.com
 

 

A New Forum for Learners at TALKIRISH! 

There's a new forum, country by country, for Irish language learners here.  Go raibh maith agaibh, a chairde ag www.talkirish.com !

 
 


Teagasc Dátheangach ar an Idirlíon ag an Ionad Buail Isteach!

 
Sheol Seán Mac Suibhne faisnéis faoi seo chuig an liosta Gaeilge-A.  Go raibh maith agat, a Sheáin!

Is féidir leat teagasc dátheangach a fháil ar fhíschraoltaí ag An tIonad Buail Isteach mar seo a leanas: 

Gaeilge - Pólainnis 
Gaeilge - Spáinnis

Gaeilge - Rúisis
Gaeilge - Sínis

Nach smaoineamh iontach é seo?  Bain sult as!


 

Bilingual Instruction on the Internet at An tIonad Buail Isteach!

 
Seán Mac Suibhne sent information about this to the Gaeilge-A list.  Go raibh maith agat, a Sheáin!

You can get bilingual instruction on videocasts at An tIonad Buail Isteach as follows: 

Irish-Polish 
Irish-Spanish

Irish-Russian
Irish-Chinese

Isn't this a great idea?  Enjoy!Daoine Óga Ag Lorg Seirbhísí Gaeilge

 

Scéala tábhachtach istigh ónár gcairde i gConradh na Gaeilge is ea é seo.  "Níor fhreagair ach 2% de na daoine óga a ghlac páirt i gceardlanna cumasú Chonradh na Gaeilge an choicís seo caite go bhfógraíonn ranna agus comhlachtaí poiblí na seirbhísí Gaeilge atá ar fáil acu minic a dhóthain.  Dúirt 81% go lorgóidís seirbhís trí Ghaeilge uaireanta, go minic, an-mhinic nó i gcónaí amach anseo tar éis páirt a ghlacadh i gceardlanna an Chonartha.  Tá an Conradh ag moladh do dhaoine glacadh leis go bhfuil gach seirbhís ar fáil trí Ghaeilge agus an t-éileamh do sheirbhísí Gaeilge a léiriú. Má tá aon fhadhb agus seirbhís Gaeilge á lorg agat, is féidir an Conradh a chur ar an eolas trí ríomhphost a chur chuig glacleis@cnag.ie nó trí ghlaoch ar an Ard-Oifig ar 01 4757401 agus déanfaidh an fhoireann gach iarracht an scéal a chur ina cheart."  Chun eolas sa bhreis a fháil, téigh go dtí Daoine Óga Ag Lorg Seirbhísí Gaeilge.


 

Young People Want Services In Irish

 

This is important news in from our friends at Conradh na Gaeilge.  "Only 2% of the young people surveyed as part of Conradh na Gaeilge’s educational workshops a fortnight ago believe public bodies and departments advertise the services they provide in Irish enough. 81% also said that after participating in the Conradh’s workshops, they would sometimes, often, very often or always request services through Irish in future.  Conradh na Gaeilge is advising people to assume that every service is available through Irish and to illustrate the demand for services in Irish. If you have any problem getting services through Irish, you can inform the Conradh by sending an email to glacleis@cnag.ie or by calling the head office on 01 4757401 and staff will do all they can to resolve the situation."   For more information, go to Young People Want Services In Irish.


The image “http://www.potafocal.com/About/Ivanka.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

An Pota Focal - foclóir nua saor in aisce ar líne
Tá foclóir nua saor in aisce ar líne cruthaithe ag Ivanka Varguličová agus Michal Boleslav Měchura.  Soláthraíonn an foclóir seo cuardach tapa agus cuardach casta ó Ghaeilge go Béarla agus ó Bhéarla go Gaeilge, liostaí aibítreacha, liostaí de réir ábhair, agus liosta minicíochta.  Chun áis a bhaint as, téigh go www.potafocal.com , agus comhghairdeachas libh a Ivanka agus a Mhichal !

  The image “http://www.potafocal.com/About/MBM.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

An Pota Focal - a new, free, on-line dictionary
There's a new, free, on-line dictionary created by Ivanka Varguličová and Michal Boleslav Měchura.  This dictionary provides a quick search and an advanced search from Irish to English and English to Irish, alphabetical lists, lists by subject, and a frequency list.  To use this, go to  www.potafocal.com , and congratulations to you both, Ivanka and  Michal !


Gearrscannáin ó Bhord Scannán na hÉireann agus Oideas Gael

Tá Oideas Gael tar éis socrú a dhéanamh le Bord Scannán na hÉireann le DVD de ghearrscannáin a chur ar fáil leis na scannáin seo ina measc: An Leabhar, Aqua, Cáca Milis, Clare sa Spéir, Filleann an Feall, Iníon an Fhiaclóra, Lipservice, Tubberware, agus Yu Ming is Ainm Dom. Chun an diosca seo a fháil, téigh go dtí an Siopa Gaeilge ag Oideas Gael .


 

Short films from the Irish Film Board and Oideas Gael

Oideas Gael has just made an agreement with the Irish Film Board to make available a DVD of short Irish language films including the following:  An Leabhar, Aqua, Cáca Milis, Clare sa Spéir, Filleann an Feall, Iníon an Fhiaclóra, Lipservice, Tubberware, and Yu Ming is Ainm Dom.  To get this disk, go to the Irish Language Shop at Oideas Gael .Fógra maith as Gaeilge - Ól Barry's Tea!
Más maith leat fógra maith as Gaeilge a fheiceáil, téigh go
Barry's Tea.
 
A good commercial in Irish - Drink Barry's Tea!
If you'd like to see a good commercial in Irish, go to
Barry's Tea.

Téacs-go-hUrlabhra Ríomhairithe ag Coláiste na Trionóide:  www.abair.ie

Is féidir leat Gaeilge a scríobh sa bhosca anseo agus déarfaidh do ríomhaire é le blas Gaeilge Uladh mar bhean as Gaoth Dobhair.  Nó is féidir leat feidhm a bhaint as an sintéiseoir seo chun éisteacht le téacs ar shuíomhanna idirlín Gaeilge.  Tá an tionscadal seo á stiúradh ag an Ollamh Ailbhe Ní Chasaide agus a foireann iontach den tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra atá mar chuid d'Ionad an Léinn Teangacha agus Chumarsáide i Scoil na nEolaíochtaí Teangeolaíochta, Urlabhra agus Cumarsáide, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.
 

 

Computerized Text-to-Speech at Trinity College:  www.abair.ie

You can type Irish into the box here and your computer will speak it with an Ulster Irish accent like a woman from Gaoth Dobhair.  Or you can use this synthesizer to listen to text on Irish language websites.  This project is being steered by Professor Ailbhe Ní Chasaide and her wonderful team from the Phonetics and Speech Laboratory which is part of the Centre for Language and Communications Studies in the School of Linguistic, Speech, and Communication Sciences, Trinity College, Baile Átha Cliath.


 


WinGléacht: Leagan leictreonach de Foclóir Gaeilge-Béarla Uí Dhónaill

É seo ó Mháire Mhic an Phríora i mBaile Átha Cliath.  Go raibh maith agat, a Mháire!

Tá leagan leictreonach de Foclóir Gaeilge-Béarla Uí Dhónaill ar fáil anois: WinGléacht. Tá na ceannfhocail go léir san fhoclóir agus nótaí gramadaí ag baint leo. Deireann ár gcairde go bhfuil sé ar fheabhas.  An-áisiúil é a bheith ar an ríomhaire agus gan iallach orainn a bheith ag cuardach leabhair chun an focal cuí a aimsiú!  Ach níl sé saor in aisce.  Tá sé ar fáil i siopaí Gaeilge agus gnáthphraghas de thimpeall €25.00 air.  Téigh go dtí WinGléacht Uí Dhónaill chun breis eolais a fháil.
 

WinGléacht: Electronic version of Foclóir Gaeilge-Béarla Uí Dhónaill

This comes to us from Máire Mhic an Phríora in Dublin.  Thank you, Máire!

An electronic version of Ó Dónaill's Irish-English Dictionary is now available: WinGléacht. All the headwords are available and the grammar related to them.  Our friends say this is excellent.  It's very convenient to be on the computer and not compelled to go searching through a book to find the right answer!  But it's not free.  It's available in Irish language shops with a typical price of about €25.00.  Go to WinGléacht Uí Dhónaill for more information."Foghlaim Gaeilge in éineacht le Liam Ó Maonlaí"
Tá an clár iontach seo ar fáil ar líne saor in aisce anois ó Liam Ó Maonlaí agus an Irish Independent ag Foghlaim Gaeilge .  Go raibh maith agaibh, a chairde! 

Chun éisteacht lena cheol as Gaeilge agus Sacsbhéarla, téigh go dtí a leathanach myspace ag Liam Ó Maonlaí.


 
"Learn Irish with Liam Ó Maonlaí"
This wonderful program is now available on-line and for free from Liam Ó Maonlaí and the Irish Independent newspaper at Learn Irish .  Thank you, a chairde!

To listen to his music in Irish and English, go to his myspace page at Liam Ó Maonlaí.Ceachtanna Gaeilge ar fhís, ar líne, agus saor in aisce ó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad

Tá sé seo istigh ó Shanti Hofshi i San Diego agus ó Mháire Mhic an Phríora i mBÁC.  Buíochas libh, a chairde!

"Chonaic mé an nasc a leanas san Irish Times....  Tá ceachtanna Gaeilge ar shuíomh Ollscoil na hÉireann, Má Nuad bunaithe ar chláir nuachta ó TG4.  I ngach ceacht, tá tuairisc nuachta le feiceáil agus ceisteanna le freagairt ar an tuairisc.  Bíonn na ceachtanna ag trí leibhéil...  Ag deireadh gach ceachta bíonn téacs an scéil scríofa amach (i nGaeilge amháin).  Ceapaim gur féidir libh an-fheidhm a bhaint as an áis nua seo chun bhur gcuid Gaeilge a fheabhsú."  Féach ar Má Nuad .

 


 
Irish language lessons on video, on line, and free from University of Ireland, Maynooth

This is in from Shanti Hofshi in San Diego and Máire Mhic an Phríora in Dublin.  Thank you both, a chairde!

"I saw the following link in the Irish Times.  There are Irish language lessons on the website of the University of Ireland, Maynooth, based on news programs from TG4.  In every lesson, there is a news report to watch and questions to answer about the report. The lessons are at three levels... At the end of each lesson the text of the story is written out (in Irish only). I think that you can make great use of this new resource in order to improve your Irish."  See Maynooth .

 Podchraoladh as Gaeilge ó iTunes!
Insíonn Liz Haren dúinn go bhfuil podchraoladh as Gaeilge ar fáil anois ó iTunes.  Chun a rogha a fheiceáil, féach ar Gaeilge ó iTunes .


 

Podcasting in Irish from iTunes!
Liz Haren tells us that podcasting in the Irish language is now available from iTunes.  To see their selection, take a look at Gaeilge ó iTunes .Fuair Tom Hollingsworth, ceann desnár mbaill, na ceachtanna seo ar YouTube! agus d'inis sé dúinn fúthu.  Feictear go bhfuil siad an-fheidhmiúil.  Go raibh maith agat, a Thomáis!

Ceachtanna ar YouTube!


 

Tom Hollingsworth, one of our members, found these lessons on YouTube! and told us about them.  It looks like they're very effective.  Go raibh maith agat, a Thomáis!

Irish Lessons on YouTube!


Agus ná déan dearmad ar ár gcraoladh féin ar YouTube! ag Craoladh le Cumann Carad na Gaeilge ! 
 

 

And don't forget our own broadcasting on YouTube! at Broadcasting By The Philo-Celtic Society ! 
 


Gaeilge i Manchain, Sasana

Tá ranganna, ciorcail chomhrá, Club Cuideachta, agus gníomhaíochtaí eile le fáil in Manchester ag the Manchester Irish Language Group.  Maith sibh, a chairde!


 

Gaeilge in Manchester, England

Classes, conversation circles, Club Cuideachta, and other activities are to be found in Manchester at the Manchester Irish Language Group.  Maith sibh, a chairde!Catalóg Nua Coiscéim!

 
Tá  catalóg nua lán le leabhair Choiscéim ar fáil anois ar www.coisceim.ie/2008.html .  Bain sult as!
 

Coiscéim's New Catalogue!

 
A new catalogue full of Coiscéim's books is now available at www.coisceim.ie/2008.html .   Enjoy!
Gaeilge ar fud na hAstráile ar feadh na bliana!
Is í ár mball Elke Watson a tharraing ár n-aird ar an bhfíric go mbailíonn Cumann Gaeilge na hAstráile eolas ar ranganna na Gaeilge ar fud na hAstráile, agus go múineann siad ranganna freisin.  Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach ar Gaeilge ar fud na hAstráile.  Go raibh maith agat, a Elke!

 

Gaeilge throughout Australia all year long!
Our member Elke Watson is the person who called our attention to the fact that Cumann Gaeilge na hAstráile collects information on Irish language classes throughout Australia, and that they teach classes also.  To get more information, see  Gaeilge ar fud na hAstráile.  Thank you, Elke!


Léirmheas:  Féin-teagasc go hÉasca Péasca ar líne
Tá  a lán suíomhanna ar an idirlíon anois ag tabhairt cabhrach d'fhoghlaimeoirí.  Is ceann acu é Éasca Péasca.  Bíonn a dhéanmhas soiléir agus furasta a leanúint.  Bíonn a chomhaid fuaime glan agus so-chloiste.  Aon am nach n-oibríonn cnap "Seinn/Play," is féidir leat an comhad a íoslódáil chuig do ríomhaire chun é a chloisteáil ar aon chuma ar do thoil.  I mo bharúil féin, áfach, sílim go bhfuil an suíomh oiriúnach do mheánfhoghlaimeoirí agus daoine ag teacht ar ais chuig an teanga, ach nach bhfuil sé oiriúnach d'fhoghlaimeoirí den bhunleibhéal.  Leis sin ráite, sílim gur uirlis den scoth é.  Chun úsáid a bhaint as an suíomh seo, téigh go dtí Éasca Péasca.

 

 

Review:  Easy Peasy Self-Teaching on-line
There are lots of websites now on the internet giving help to beginners.  Éasca Péasca ('Easy Peasy') is one of them.  Its structure is completely clear and easy to follow.  Its sound files are clean and easy to hear.  Any time that a "Play" button doesn't work, you can download the file to your computer to hear it anyway whenever you want.   In my own opinion, however, I think that the site is suitable for intermediate learners and for people who are coming back to the language, but it is not suitable for learners who are at the beginning level.  With that said, I think that this is an excellent tool.  To use this website, go to   Éasca Péasca.

 

lch tosaigh

Nós nua ar fáil!

É seo istigh ó Fhélim Borland a chuir an t-eolas seo chuig an liosta ar líne Gaeilge-A.  Go raibh maith agat, a Fhélim!

Tá iris nua Ghaeilge ar fáil anois ag www.nosmag.com , agus is fiú na línte seo óna heagarthóirí a ath-chló anseo: "Ba í an sprioc a leagadh síos nuair a bheartaigh muid ar iris bhríomhar nua-aoiseach a chur ar fáil do phobal domhanda ár dteanga ná tionchar dearfach splancúil a imirt ar an saol thart orainn - seirbhís shiamsúil a sholáthar a spreagfadh ár léitheoirí agus a chuirfeadh in iúl go bhfuil an Ghaeilge beo beathach sa 21ú aois."

Fosta, ná bíodh ionadh ort má fheiceann tú alt ar scríobh ár mball Séamas Ó Neachtain san eagrán seo de Nós.

Déanta go maith, a chairde.  Maith sibh!
 

 

ceoltóiríA new Nós is available!

This is in from Félim Borland who sent the information to the on-line list Gaeilge-A.  Thank you, Félim!

A new Irish language magazine is now available at www.nosmag.com , and it's worthwhile to reprint these lines from its editors here: "When we decided to make available a lively, modern magazine for our language's worldwide community, the objective which was laid down was to have a positive, lightning effect on the world around us - to provide an entertaining service which would inspire our readers and confirm that the Irish language is alive and lively in the 21st century."

Also, don't be surprised if you see an article from our member Séamas Ó Neachtain in this issue of Nós.

Well done, a chairde.  Congratulations!
 


Cruinnithe na Gaeilge Timpeall an Domhain

Tá sé seo istigh ónár mball Chaoimhín Ó Buí i mBaile Átha Cliath.  Go raibh maith agat, a Chaoimhín!

Más maith leat cruinniú chun Gaeilge a labhairt nó a fhoghlaim, is féidir leat cruinnithe a fháil i n-aice leat trí irish.meetup.com.
 


 

Irish Language Meetups Around the World

This is in from our member Kevin Boyce in Baile Átha Cliath.  Go raibh maith agat, a Chaoimhín!

If you want to meet to speak or learn the Irish language, you can find meetups near you through irish.meetup.com.
 


Ar an Drabhlás -The London Irish Language Meetup

Cuireann ár mball Éamon Jeffers an cuireadh seo chugaibh:

Má tá cónaí ort in aice le Londain, Sasana, ar mhaith leat comhrá as Gaeilge?  Dá mba, b'fhéidir go mbeadh suim agat i seo: 
irish.meetup.com/119/ .  Mura bhfuil ach cúpla focal agat beidh spórt againn ar aon chor. Tá conaí ar go leor againn anseo i Londain agus ba cheart dhúinn bualadh le chéile lenár gcuid Gaeilge a chleachtadh.  Ná bímis cúthail!  Tá an Pholainnis, an Fhraincis is 'chuile shórt le cloisteáil i Londain gach uile lá, bíodh an Ghaeilge ina measc.
   
 

 

Ar an Drabhlás -The London Irish Language Meetup

Our member Éamon Jeffers sends this invitation to all of you:

If you live near to London, England ... would you like to practice your Irish?  If so, maybe you'd be interested in this: 
irish.meetup.com/119/ .  Even if you've only got the 'cúpla focal' we'll have some fun anyway.  There are plenty of us living here in London and we should get together to practice our Irish.  Let's not be shy!  Polish, French and all sorts of other languages are to be heard in London every single day, let's add Irish to the mix.

.   
 


An Líonra Ar Líne

Tá teachtaireacht againn istigh ó Sheoirse Rath i mBaile Átha Cliath faoi líonra nua ar líne do Ghaeilgeoirí.  Go raibh maith agat, a Sheoirse! 

"An bhfaca sibh www.anlionra.net ?  Is saghas "Facebook" as Gaeilge é, agus líonra sóisialta.   Tá fáilte roimh gach duine.  Is mise grg1 ar an líonra agus tá Ciorcal Comhrá á thosú againn.  Buail ar "Grupai" ar an leathanach baile chun sinn a fháil."

 

 

An Líonra (The Network) On Line

We have a message in from George Rath in Baile Átha Cliath about a new on-line network for Irish speakers.  Many thanks, George! 

"Have you seen www.anlionra.net ?  It's a kind of "Facebook" as Gaeilge, and a social network.   Everyone is welcome.  I'm grg1 on the network and a Conversation Circle is being started by us.  Click on "Groups" on the homepage to find us."

 

Seoda ón nGaeltacht

 
Chuir Tomás Mac Gearailt ar an liosta Gaeilge-B é seo.  Go raibh maith agat, a Thomáis!
 
Tá scéalta, dánta agus seoda cluas eile ón nGaeltacht le fail anois, saor in aisce ag Gaeltalk .  -  Tomás Mac Gearailt 
 
 

Jewels from the Gaeltacht

 
Tomás Mac Gearailt put this on the list Gaeilge-B.   Go raibh maith agat, a Thomáis!
 
There are free audios with stories, poems and other jewels from the Gaeltacht to be found at Gaeltalk .  -  Tomás Mac Gearailt

 
 


Acmhainní do "Progress In Irish"

 
Tá suíomh gréasáin nua cruthaithe ag ár mball Gearóid Ó hAnnaidh agus a mhac Seán LaBastille chun acmhainní i dtaobh an ghraiméir choitianta Progress In Irish le Máiréad Ní Ghráda a bhailiú in áit amháin.  Is féidir libh feiceáil gur suíomh an-fheidhmiúil é ag www.gaeilge-resources.eu , le comhaid fhuaime, freagraí, nótaí gramadaigh sa bhreis caibidil ar chaibidil, agus a thuilleadh.  Bhí cuid desna hacmhainní seo cruthaithe ag Gearóid é féin agus ár mbaill Máire Mhic an Phríora, Réamonn Ó Cléirigh, & Séamas Ó Neachtain!
 

 

Resources for "Progress In Irish"

 
A new website has been created by our member Gearóid Ó hAnnaidh and his son Seán LaBastille to collect in one place resources related to the popular grammar book Progress In Irish by Máiréad Ní Ghráda.  You can see it's a very effective site at www.gaeilge-resources.eu , with sound files, answers, additional notes on grammar chapter by chapter, and more, with some of these resources created by Gearóid himself and our members Máire Mhic an Phríora, Réamonn Ó Cléirigh, and Séamas Ó Neachtain!
 

Cnuasach
Conallach

Cnuasach Conallach - Foclóir Ríomhairithe Ghaeilge Thír Chonaill

 
Ár mbuíochas lenár mball Gearóid Ó hAnnaidh as an bhfaisnéis shár-shuimiúil seo.
 
Tá foclóir sonraíoch curtha ar fáil ar an idirlíon le déanaí ag an Dochtúir Diarmuid Ó hAirt.  Chnuasaigh sé a bhfocail ó bhéaloideas Thír Chonaill, go háirithe ón mbéaloideas bailithe ag Seán Ó hEochaidh agus Seán Mac Meanman sna 1930í agus 1940í don Choimisiún Béaloideasa Éireann.  Bhailigh Seán Ó hEochaidh níos mó béaloideasa Éireannaigh ná aon duine eile riamh.  Is féidir teacht ar an bhfoclóir iontach seo ag Cnuasach Conallach .  Ar an suíomh céanna, feicfidh tú litreacha scríofa le Tomás Ó Criomthain ('an t-Oileánach') agus Seán Ó Caoimh. 
  
 

Cnuasach Conallach - A Computerized Dictionary of the Irish of Donegal

 
Our thanks to our member Gearóid Ó hAnnaidh for this exceedingly interesting information.
 
A remarkable dictionary has recently been made available on the internet by Dr. Diarmuid Ó hAirt.  He collected his words from the folklore of Tír Chonaill ('Donegal'), especially the folklore gathered by Seán Ó hEochaidh and Seán Mac Meanman in the 1930s and 1940s for the Irish Folklore Commission.  Seán Ó hEochaidh collected more Irish folklore than any other person ever.  You can find this wonderful dictionary at Cnuasach Conallach .  On the same site, you'll also see letters written by Tomás Ó Criomthain ('the Islandman') and Seán Ó Caoimh.

Cnuasach
 Conallach
 
 


Foclóir Uí Dhuinnín Ar fáil Ar Líne

 
Fuaireamar an fhaisnéis tábhachtach seo ó Ghearóid Ó Néill ar an liosta Gaeilge-B agus ónar mball Máire Mhic an Phríora.  Go raibh míle maith agaibh, a chairde!
 
Tá ceann de na foclóirí is fearr dár foilsíodh riamh ar fáil anois ar an idirlíon Foclóir Gaedhilge agus Béarla Uí Dhuinnín .  Ni gá ach clárú chun an focal atá uait a aimsiú. Tá griangraf de gach leathanach ann.  Is féidir zómáil isteach ar na focail nó is féidir focal a líonadh isteach i mbosca cuardaigh.  Tá sé go deas an seanchló agus an seanlitriú a fheiceáíl arís.  Éacht ar dóigh déanta ag na daoine in Ollscoil Luimnigh!  Comhghairdeas libh!   - Máire Mhic an Phríora
 

 

Dineen's Dictionary Available On Line

 
We received this important information from Gearóid Ó Néill on the list Gaeilge-B and from our member Máire Mhic an Phríora.  Many thanks, a chairde!
 
One of the best dictionaries which has ever been published is now available on the internet Dineen's Irish English Dictionary .  You can find any word you want simply by registering.  Every page has been photographed.  You can zoom in on the words or you can find them by filling in a search box.  It's nice to see the old typeface and letters again.  A beautiful accomplishment done by the people at Limerick University!  Congratulations!    - Máire Mhic an Phríora
 

TG4 ar You Tube

 
Thug ár mball Máire Mhic an Phríora dúinn an fhaisnéis seo.  Go raibh maith agat, a Mháire!
 
Tá a lán amhránaíochta as Gaeilge curtha ag TG4 ar You Tube.  Féach air seo:  TG4 ar You Tube .
 
 

TG4 on You Tube

 
Our member Máire Mhic an Phríora gave us this information.  Thank you, a Mháire!
 
TG4 has put plenty of singing in Irish on You Tube.  Take a look at this:  TG4 on You Tube .

 

Caith am ag gáire in éineacht le Des Bishop ar RTÉ1

Tháinig Des Bishop go Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín i mBabylon, Nua-Eabhrac i Mí Eanáir agus anois is féidir leat an Scoil agus Des a fheiceáil i gclár a 5 de "In The Name of the Fada" ar RTÉ1.  Is baill de Chumann Carad na Gaeilge iad gach múinteoir ag Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín.

Agus anois, is féidir leat Gaeilge a fhoghlaim ar shuíomh Dhes.  Féach suas ar an dtaobh deas ag  www.desbishop.com .

 

 

Spend time laughing with Des Bishop on RTÉ1

Des Bishop came to the Gerry Tobin Irish Language School in Babylon, New York in mid-January 2008 and now you can see the School and Des in episode 5 of "In The Name of the Fada" on RTÉ1.  Each teacher in the Gerry Tobin Irish Language School is a member of The Philo-Celtic Society.

And now, you can learn the Irish language on Des' website.  Look up on the right side at  www.desbishop.com .

        

 


Anam Beo agus Gaeilge san AE ag dul chun cinn!

 

É seo istigh ónár mball Pádraig Ó Clúmháin.  Go raibh maith agat, a Phádraig!  Tá úsáid na Gaeilge á méadú sa Choimisiún Eorpach, san AE,  agus  sa Bhruiséil .  Anois, tá an chéad nuachtán as Gaeilge sa Bhruiséil ar fáil anseo:  Anam Beo.  Beidh an nuachtán seo ag tuairisciú "ó thaobh na teanga agus an chultúir Ghaelaigh."  Deireann an Dr. Seán Ó Riain, saineolaí i roinn aistriúcháin don Choimisiúin, go gcuirfidh "foilseachán i nGaeilge an teanga chun cinn i measc 15,000 Éireannach beag nó mór sa Bhruiséil ag an am seo."  Agus deireann Donnchadh Ó Buachalla, Eagarthóir Bainistíochta, "Le teacht na nuatheicneolaíochta, ba chóir go sroichfeadh Anam Beo 200,000 cainteoir Gaeilge ó chian agus ó chóngar."  Is féidir leat a fhocail a léamh anseo:  Nóta Cumhdaigh Dhonnchadha.  Maith sibh,  a chairde!  Comhghairdeachas libh!


 

Anam Beo and Irish in the EU are advancing!

 

This is in from our member Pádraig Ó Clúmháin.  Go raibh maith agat, a Phádraig!  The use of Irish is increasing in the European 'Commission, in the European Union, and in Brussels.  Now, the first newspaper in Irish in Brussels is available here Anam Beo.  This newspaper will be reporting "about the language and Gaelic culture."  Dr. Seán Ó Riain, an expert in the Commission's translations department, says "having a publication in Irish will help promote the language among the 15,000 or so Irish people living in Brussels."  And Donnchadh Ó Buachalla, Managing Editor, says "With the advent of modern technology, Anam Beo should reach 200,000 Irish speakers on every highway and byway."  You can read his words here:  Donnchadh's Cover Notes.  Well done, a chairde!  Congratulations!


Aisling Ghéar

Tuairiscíonn Aisling Ghéar gurb í "an t-aon chompántas proifisiúnta amharclainne in Éirinn a shaothraíonn go lánaimseartha chun scoth na léirithe a chur ar fail i nGaeilge."  Tá a lán ar siúl acu idir phatrúnacht nua ó Ghabriel Byrne (a labhraíonn Gaeilge gach uair a mbíonn deis aige) agus léirithe  as Gaeilge mar An Triail le Máiréad Ní Ghráda, Aistriúcháin le Brian Ó Frighil, Damhsa ag Lunasa le Brian Ó Frighil, Scáil an Ghunnadóra le Seán Ó Cathasaigh, agus a lán eile.  Téigh go dtí Aisling Ghéar chun breis a fhoghlaim.  Ár mbuíochas lenár mball Daithí Mac Lochlainn a chuir faisnéis chugainn faoin eagraíocht iontach seo. 

 

 

 


Ceol Álainn ó Dhún na nGall

 

Más maith leat amhránaíocht traidisiúnta Thír Chonaill, molann  ár mball Máire Mhic an Phríora an suíomh seo duit:  SportyMike.  Bain sult as!


 

Beautiful Music from Donegal

 

If you like the traditional music of Tír Chonaill, our member Máire Mhic an Phríora recommends this site to you:  SportyMike.   Bain sult as!  Turasóireacht as Gaeilge i mBaile Átha Cliath!

Sa ghrianghraf thuas, seolann dalta áitiúla agus an peileadóir mór le rá Jason Sherlock bus nua ar a bhfuil Gaeilge le fáil do chuairteoirí intíre, thurais scoile, agus éinne eile le suim sa Ghaeilge.  Thosaigh The Dualway Group / City Sightseeing Dublin busanna mar seo a sholáthar i Meitheamh dona dTuras Ilteangach Bhaile Átha Cliath.  Chun breis fhaisnéise a fháil, Téigh ar an mBus!. Ár mbuíochas lenár mball Gearóid Ó hAnnaidh a chuir an t-eolas seo isteach chugainn.  Agus comhghairdeachas mór le Tony McConn agus David McConn ag City Sightseeing Dublin!


 

Irish Language Tourism in Dublin!

In the above photo, Tony McConn and David McConn of The Dualway Group / City Sightseeing Tours launch a new bus on which Irish can be found for visitors, school tours, and anyone else interested in Irish.  They're joined by local TD Mary Harney.  City Sightseeing Tours began to provide buses like this in June for their Multi-Lingual Dublin City Tour. For additional information, be sure to Get on the Bus!. Our thanks to our member Gearóid Ó hAnnaidh who sent this in to us.  And a big congratulations to Tony McConn and David McConn at City Sightseeing Dublin! Géarghá le Beartas Oideachais Nua, arsa Conradh na Gaeilge

 

Tháinig sé seo istigh ónár gcairde i gConradh na Gaeilge: "Tá Conradh na Gaeilge ag lorg cruinniú leis an Aire Batt O’Keeffe chun moltaí an Chonartha i dtaca le múineadh na Gaeilge sa chóras oideachas a phlé sna sála ar thuairisc de chuid chigirí na Ranna Oideachais agus Eolaíochta féin a foilsíodh inné, 15 Iúil 2008, a thug le fios go raibh beagnach 25% de mhúinteoirí bunscoile na tíre seo gan cumas sásúil Gaeilge acu agus nach múintear a dhóthain Gaeilge do dhá thrian de mhic léinn ag déanamh an Teastais Shóisearaigh sa mheánscoil." Chun faisnéis sa bhreis a fháil, cliogáil ar Géarghá .


 

Urgent Need for a New Education Policy, says Conradh na Gaeilge

 

"Conradh na Gaeilge is seeking a meeting with Minister Batt O’Keeffe to discuss (its) recommendations ...regarding the teaching of Irish in the education system on the heels of a report from some of the Education and Science Department's own inspectors which was published ... 15 July 2008, which admitted that almost 25% of primary school teachers in this country are without satisfactory ability in Irish and that enough Irish is not taught to two thirds of students who are doing the Junior Certificate in middle school."  For additional information, click on Géarghá .Liam Ó Duibhghiolla agus "An Poc Ar Buile"

 
É seo istigh ónár mball Máire Mhic an Phríora.  Go raibh maith agat, a Mháire!  "Agus mé ag scimeáil ar an idirlíon ar maidin, d'aimsigh mé an suíomh seo: Liam Ó Duibhghilla.  Guth breá agus Gaeilge álainn!"
 

Liam Devalley and "An Poc Ar Buile"

 
This is in from our member Máire Mhic an Phríora.  Go raibh maith agat, a Mháire!  "When I was surfing on the internet this morning, I discovered this site:  Liam Devalley Fine voice and beautiful Irish!"

Gaeilge ag Zú Bhéal Féirste

 
Chuir ár mball Daithí Mac Lochlainn isteach chugainn é seo.  Ár mbuíochas leat, a Dhaithí!
 
Tairiscíonn Zú Bhéal Féirste loirg fhéin-treoirithe as Fraincis agus Gaeilge.  Thug an comhlacht Gael-Linn cabhair don Zú chun taifid a dhéanamh.  Chun faisnéis sa bhreis a fháil, téigh go dtí Zú Bhéal Féirste.
 

Irish at the Belfast Zoo

 
Our member Daithí Mac Lochlainn sent this in to us.  Ár mbuíochas leat, a Dhaithí!
 
The Belfast Zoo offers self-guided trails in French and in Irish.  The Gael-Linn company helped the Zoo make recordings.  To get additional information, go to Belfast Zoo.

Achoimre Laethúil Nuachta ó Ghaelport

 


Is féidir leat achoimre nuachta a fháil i do r-phost gach lá ó Ghaelport. Deireann ár mball Gearóid Ó hAnnaidh: "Ceapaim gur slí íontach é sin chun léitheoirí a choinneáil suas chun dáta maidir le cúrsaí reatha a bhfuil tionchar acu ar an nGaeilge." Agus thaispeánn ár mball Paula Ní Shíocháin dúinn gur féidir leat dul go dtí clé an leathanaigh seo a chlárú don nuachtlitir:  Cláraigh ar Ghaelport.  Go raibh maith agaibh, a chairde!


 

Daily News Summary from Gaelport

 


 

You can get a news summary in your email every day from Gaelport.  Our member Gearóid Ó hAnnaidh says: "I think that's a great way to keep readers up to date about current events which have an effect on the Irish language." And our member Paula Ní Shíocháin showed us that you can go to the left side of this page to register for the newsletter: Register for Gaelport.  Go raibh maith agaibh, a chairde!Ranganna Gaeilge ag Comhrá in Montréal

Bíonn gach leibhéal de ranganna Gaeilge ag Comhrá (ciorcal staidéir na Gaeilge i Montréal) ag Loyola High School, 7272 Sherbrook St. West, Montréal, Québec.  Chun eolas sa bhreis a fháil, téigh go dtí www.comhra.org.


 

Irish Language Classes from Comhrá in Montréal

Comhrá (the Montréal Irish Language Study Circle) has every level of class at the Loyola High School, 7272 Sherbrook St. West, Montréal, Québec, Canada.  To get more information, go to www.comhra.org.Ranganna in Worcester, Massachusetts

Bíonn ranganna Gaeilge ag Ár dTeanga Féin in Worcester, Massachusetts ag gach leibhéal.  Chun eolas sa bhreis a fháil, féach ar an suíomh  www.adtf.org, nó téigh i dteagmháil le Susan Gallivan ag 508-769-3641 agus gallivang@aol.com, nó Mary ar 508-757-1723, nó Sue Ott ar 978-621-8390.  Bíonn na ranganna ar siúl ar St. Stephens School, 355 Grafton St., Worcester. Massachusetts.


 

Irish Classes in Worcester, Massachusetts

Ár dTeanga Féin has Irish language classes at every level in Worcester, Massachusetts.  To obtain additional information, take a look at the website www.adtf.org, or contact Susan Gallivan at 508-769-3641 and gallivang@aol.com, or Mary on 508-757-1723, or Sue Ott on 978-621-8390.  The classes are held at St. Stephens School, 355 Grafton St., Worcester. Massachusetts.Ranganna ag Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín i mBablón, Nua-Eabhrac, S.A.M.

Bíonn ranganna ag gach leibhéal ag Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín i mBablón, Oileán Fada, Nua-Eabhrach, gach Déardaoin ag tosú ag 7:15 i.n.  Chun eolas sa bhreis a fháil, is féidir leat dul go dtí www.scoilgaeilge.org nó cuir glao ar Dianne Trautmann ag 631-521-1227.


 

Classes at the Gerry Tobin Irish Language School in Babylon, New York, U.S.A.

The Gerry Tobin Irish Language School has Irish language classes at every level in Babylon, Long Island, New York, every Thursday starting at 7:15 PM.  To obtain additional information, you can go to www.scoilgaeilge.org or you can call Dianne Trautmann at 631-521-1227.Ranganna Gaeilge ag Lárionad Éireannach Nua-Eabhraic

Bíonn bun-ranganna, meán-ranganna, agus ranganna do pháistí ag Lárionad Éireannach Nua-Eabhraic gach Máirt agus Déardaoin.  Chun eolas sa bhreis a fháil, cuir glao ar Mháire Ní Mhaolagáin ag (201) 869-6717 nó cuir r-phost go                   mauramulligan@aol.com.


 

Irish Language Classes at the New York Irish Center

The New York Irish Center has beginning Irish classes, intermediate Irish classes, and Irish classes for children every Tuesday and Thursday.  To obtain additional information, call Maura Mulligan at (201) 869-6717 or email her at mauramulligan@aol.com.Gaeilge Ag Ollscoil Concordia, Montréal

Bíonn ranganna Gaeilge tríd an bhliain ag Centre d'Études Canado-Irlandaises, Ollscoil Concordia i Montréal, Québec, Ceanada.  Eolas sa bhreis:  cdnirish@alcor.concordia.ca .


 

Irish classes at Concordia University, Montréal

The Centre for Canadian-Irish Studies, Concordia University, in Montréal, Canada has Irish classes throughout the year. Additional information:  cdnirish@alcor.concordia.ca .Ranganna Gaeilge in Phoenix, Arizona

Bíonn ranganna Gaeilge ag Lárionad Chultúr na hÉireann in Phoenix, Arizona.  Chun tuilleadh faisnéise a fháil, téigh go dtí Gaeilge in Phoenix.


 

Irish Language Classes in Phoenix, Arizona

The Irish Cultural Center has Irish Language classes in Phoenix, Arizona.  To get additional information, go to Gaeilge in Phoenix.Ar fáil anois:  Filíocht Ghrá na Gaeilge
Eagartha le Ciarán Mac Murchaidh
Praghas: €20 (bog); €30 (crua)

Díolaim chuimsitheach a rianaíonn traidisiún na filíochta grá i nGaeilge ón luathaois go dtí an nua-aois. Seo chugainn léargas iontach ar phaisean agus ar neart an ghrá. Pléitear gach gné den ghrá sna dánta agus sna hamhráin seo - meidhir an ghrá óig; greann agus suairceas an ghrá; cumha agus croíbhriseadh; dúil agus grá gan fháil; agus an grá iompaithe ina fhuath. 

Breis...


 

Now available:  Love Poems in Irish
Edited by Ciarán Mac Murchaidh
Price: €20 (soft); €30 (hard)

This comprehensive anthology tracks the tradition of love poetry in Irish from the earliest ages to modern times.  Here is insight into the passion and power of love.  Every aspect of love is discussed in these poems and songs - the heady rush of first love; love's fun and levity; sorrow and heartbreakunrequited love; and the thin line between love and hate. 

More...Suíomh Nua:  Iora Rua

Tháinig sé seo isteach ónár gcairde ag Iora Rua, Elke Watson ina measc.  Go raibh maith agaibh, a chairde!

Seo chugat láithreán gréasáin Ghaeilge nua: www.iorarua.com.  Tá an togra seo á fhorbairt ag díograiseoirí agus foghlaimeoirí Gaeilge.  Is suíomh uathúil é a chuireann síos ar ranganna/scoileanna agus acmhainní timpeall an domhain.  Ina theannta sin, cuireann sé béim ar úsáid na Gaeilge le hailt faoin chócaireacht agus gníomhaíochtaí eile dá leithéid.

Breis...


 

A New Website:  Red Squirrel

This came in from our friends at Iora Rua, including our member Elke Watson.  Go raibh maith agaibh, a chairde!

A new website has been built at  www.iorarua.com.  This initiative has been put together by Irish language enthusiasts and learners.  It is a unique site that aims to show classes and events around the world as well as resources.  It also emphasizes the use of the language with a cooking section and other activities. 

More...Suíomh Nua ag www.litriocht.com

na daoine ag www.litriocht.com díreach tar éis a suíomh a athdhearadh Ta sé níos éasca leabhair a aimsiú ag baint úsáide as á gcuardach téacs tuarthach trí aon chuid den teideal a úsáid.  Tá sé níos éasca leabhair a mholadh do dhaoine eile.  Agus tá an suíomh go hiomlán dátheangach anois i nGaeilge agus i mBéarla.  Is féidir na leabhair ar fad a cheannach díreach tríd an idirlíon, sa phost, le r-phost, ar an nguthán nó le facs. 


 

New Website at www.litriocht.com

The people at www.litriocht.com have just finished fully re-designing their website.  It is now easier to find books you are looking for by using the predictive text searching feature and any part of the book's title.  It's easier to recommend books to others.  And the site is now fully bi-lingual in Irish and English.  All books can be purchased directly via the internet, by post, by email, by phone or by fax.Cluichí do "Progress In Irish"

 
Chuir ár mball Máire Mhic an Phríora chugainn an nóta seo:  "Tá dhá shuíomh agam anois:  Cluichí 1 le haghaidh PII ceachtanna 1-15; agus Cluichí 2 le haghaidh PII 16-30.  Bígí ag imirt!"
 
Chruthaigh Máire í féin na cluichí seo.  Go raibh míle maith agat, a Mháire!

 

Games for "Progress In Irish"

 
Our member Máire Mhic an Phríora sent this note to us:  "I now have two websites:  Cluichí 1 for PII lessons 1-15; and Cluichí 2 for PII lessons 16-30.    Go ahead and play!"
 
Máire created these games herself.  Go raibh míle maith agat, a Mháire!

An t-úrscéal Cogadh Dearg le Séamas Ó Neachtain ar fáil anois ag Coiscéim
 

Achoimre.  Thug an Gorta Mór ar Sheán Ó Ceallaigh teacht go Meiriceá.  Anois is saighdiúir é in arm an Aontais agus an cogadh cathartha faoi lánseoil.  Troideann sé féin, a chara Willy Keane, agus a chomrádaithe eile i gcathanna deacracha fuilteacha, Gettysburg san áireamh.  Is iomaí duine nach bhfilleann ó mhachaire an áir agus cinniúint na Stát Aontaithe á socrú. 

An t-Údar.  Séamas Ó Neachtain!  Ár mball féin! 


Chun breis eolais a fháil ar an úrscéal corraitheach seo, téigh go
Cogadh Dearg!.


 

William H. KeaneTá breis agus 700 scoláire anois i Scoil Chumann Carad na Gaeilge!

Tá ranganna na scoile seo ar fáil saor in aisce, ar líne, timpeall na cruinne!  Chun teacht isteach mar scoláire nó mar mhúinteoir, téigh go Scoil Chumann Carad na Gaeilge.  Inis dúinn má's maith leat múineadh, le do thoil.  Beidh fáilte romhat.


 

There are now more than 700 students in The Philo-Celtic Society School!

This school's classes are available for free, on-line, around the globe!  To join as a student or as a teacher, go to The Philo-Celtic Society School.  Please be sure to tell us if you want to teach.  You'll be very welcome.


     

 

     
Cumann Carad na Gaeilge
Ag obair gach lá d'athbheochan domhanda na Gaeilge!

Fógraí do AN GAEL-BREISE!

Má's maith leat fógraí faoi d'imeachtaí na Gaeilge a sheoladh chugainn chun iad a chur in AN GAEL-BREISE!, le do thoil tar isteach inár gcomhphobal ar líne ANSEO agus inis dúinn fúthu.  Mar is féidir leat feiceáil, tá ró-mhéad le haistriú donár bhfoireann bheag.  Mar sin, le do thoil, scríobh chugainn as Gaeilge le haistriúchán go Sacsbhéarla má's féidir leat. Mura bhféidir, tabhair dúinn do nuachta ar aon chuma! 

Ní neart go cur le chéile!

Cén scéala eile ó Mheiriceá Theas, Cheanada, an Eoraip, an Afraic, an Áise, agus ón Aigéan Ciúin?
 

  The Philo-Celtic Society
Working daily for the worldwide Irish language renaissance!

Announcements for AN GAEL-EXTRA!

If you want to send us announcements about your Irish language events for publication in AN GAEL-BREISE!, please join our on-line community HERE and tell us about them.  As you can see, there's already far too much to translate for our little team.  Therefore, please do write to us in Irish with an English translation if you're able.  If not, give us your Irish
language news anyway!

Ní neart go cur le chéile!

What other news from South America, Canada, Europe, Africa, Asia, and the Pacific?
 

 

Focal ó An Gael

 
Tá Gaeilge beo in ollscoileanna Mheirceá Thuaidh
 
Cé go raibh suim mhór i Nua-Ghaeilge in ollscoileanna Mheirceá Thuaidh ag deireadh na naoú haoise déag agus ag tús na fichiú haoise, de ghnáth ní raibh aon Nua-Ghaeilge le fáil in ollscoileanna Mheirceá Thuaidh um lár na fichiú haoise.  Cinnte go raibh eisceachtaí tábhachtachta, mar Ken Nilsen agus a ranganna i Nua-Ghaeilge ag Harvard sna 1970í.  Ach, faraor, ní raibh ach Sean-Gaeilge agus Meán-Ghaeilge mar theangacha marbh in ndornán ollscoileanna eile, agus (go bhfios dom) ba é sin an scéal.
 
Mar sin, thit sé go príomha ar scoileanna cois claí nua-aimseartha an teanga a choimeád beo i Meiriceá Thuaidh ó lár na fichiú haois go dtí na 1990í.  Táim ag caint anseo faoi eagraíochtaí mar Chumann na Gaeilge Nua-Eabhraic (i Manhattan), Chumann Bhreandáin (i mBrúiclinn), Chumann Carad na Gaeilge / The Philo-Celtic Society (in áiteanna mar Manhattan agus Oileán Fada), Chonradh na Gaeilge (i mBoston, sa Bhronx, agus in áiteanna eile timpeall na tíre), agus níos déanaí eagraíochtaí mar An Claidheamh Soluis / The Irish Arts Center (i Manhattan agus Los Angeles), An Scoil Ghaeilge (i Manhattan), Daltaí na Gaeilge (ar fud na mór-roinne), Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín (i mBablón, Oileán Fada, Nua-Eabhrac), agus araile.
 
Ag tógáil Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín mar shampla, bunaíodh an scoil seo i 1988.  Thosaigh a múinteoirí le bun-ranganna agus meán-ranganna.  Ach céim ar chéim, chuaigh an scoil ar aghaidh go dtí go raibh (agus go mbíonn) ardcheardlanna á múineadh acu ar ábhair mar litríocht, sheanchas, bhéaloideas, amhránaíocht, mhiotas, agus stair na hÉireann, agus gach ardcheardlann acu teagasctha trí mheán na Gaeilge ó 1993.
 
Ar ndóigh, sin é an chaoi a bheith cinnte go bhfuil an teanga beo, má tá daoine á labhairt chun cúrsaí eile a phlé nó a fhoghlaim.  Agus anois, tá sár-áthas orm a thuairsciú go bhfuil an leibhéal forbartha seo céanna á shroicheadh go tapaidh ag ollscoileanna áirithe i Meirceá Thuaidh mar Choláiste Lehman-CUNY, a thosaigh a hInstitiúid an Léinn Ghael-Mheiriceánaigh i 2000, agus Ollscoil Notre Dame, a thosaigh a hInstitiúid Mhic Eochaidh an Léinn Éireannaigh i 1992 agus a Roinn Theanga agus Litríocht na Gaeilge i 2004.
 
I gColáiste Lehman-CUNY, is féidir leat IRI 300: Introduction to Literary Studies (Gaeilge ag CUNY) a thógáil ar líne trí mheán na Gaeilge. Agus ag Ollscoil Notre Dame, is féidir leat 60312.01 Clasaici na Gaeilge (Clasaicí ag Notre Dame) a thógáil trí mheán na Gaeilge.  Gan amhras go bhfuil forbairtí mar seo ar siúl nach bhfuil aithne againn orthu.  (Má tá, inis dúinn le do thoil!) 

Ar aon chuma, mar a dúirt mé, má tá tú ag baint feidhme as Gaeilge, sin é an chaoi a bheith cinnte go bhfuil ár dteanga beo.  Mar sin, comhghairdeachas libh, a chairde!

 
(Ár mbuíochas leis an tOllamh Clare Carroll ag Coláiste Queens - CUNY a tharraing ár n-aird ar na forbairtí tábhachtacha seo.)

-  An Gael

 

A Word from An Gael

 
Irish is alive in North American universities
 
Although there was a great deal of interest in Modern Irish in North American universities at the end of the 19th century and beginning of the 20th century, usually there wasn't any Modern Irish to be found  in North American universities by the middle of the 20th century.  Certainly there were important exceptions, like Ken Nilsen's classes in Modern Irish at Harvard in the 1970s.  But, unfortunately, there was only Old Irish and Middle Irish as dead languages in a handful of other universities, and (as far as I know), that was it.
 
Therefore, it fell principally to modern hedge schools to keep the language alive in North America from the middle of the 20th century to the 1990s.  Here I'm talking about organizations like the New York Gaelic Society (in Manhattan), Cumann Bhreandáin (in Brooklyn), Cumann Carad na Gaeilge / The Philo-Celtic Society (in places like Manhattan and Long Island), Conradh na Gaeilge (in Boston, in the Bronx, and in other places around the country), and more recently organizations like An Claidheamh Soluis / The Irish Arts Center (in Manhattan and Los Angeles), An Scoil Ghaeilge (in Manhattan), Daltaí na Gaeilge (across the continent), Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín (in Babylon, Long Island, New York), and others.
 
Taking Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín as an example, this school was founded in 1988.  Its teachers started with beginning and intermediate classes.  But step by step, the school advanced until there were (and are always) advanced workshops being taught on subjects like literature, seanchas, oral tradition, the song tradition, myth, and the history of Ireland, with each advanced workshop taught through Irish since 1993.
 
Of course, that's the way to be certain that the language is alive, if people are speaking it to discuss or learn about other matters.  And now, I am extremely pleased to report that this same level of development is being reached quickly by certain universities in North America like Lehman College-CUNY, which started its Institute For Irish-American Studies in 2000,  and the University of Notre Dame, which began its Keough Institute for Irish Studies in 1992 and its Department of Irish Language and Literature in 2004.
 
At Lehman College-CUNY, you can take IRI 300: Introduction to Literary Studies (Gaeilge ag CUNY) on-line through the medium of the Irish language.  And at the University of Notre Dame, you an take 60312.01 Clasaici na Gaeilge (Clasaicí ag Notre Dame) through the medium of the Irish language.  No doubt there are other developments like this going on that we don't know about.  (If so, please tell us!) 

At any rate, as I said, if you're using Irish, that's the way to be certain that our language is alive.  Therefore, congratulations, a chairde!

 
(Our thanks to Dr. Clare Carroll at Queens College - CUNY who brought these important developments to our attention.)

- An Gael

Naisc Thapaidhe:  Cumann Carad na Gaeilge | Ár Scoil Shaor In Aisce | Podchraoladh | An Iris An Gael
Quick Links:  The Philo-Celtic Society  |  Our Free Irish Language School  |  Podcasting An Gael Magazine

 

Cuspóirí Chumann Carad na Gaeilge:

1.  tacaíocht, neartú, cothú, cleachtadh, craobhscaoileadh, fairsingiú, múineadh agus athbheochan na Gaeilge mar theanga bheo i measc Chlann na nGael agus charad na nGael, i Meiriceá agus ar fud an domhain;

2.  athbheochan agus aththionscnamh na Gaeilge mar theanga labhartha bheo na hÉireann le Sacsbhéarla mar thionlacan.

Chun teacht isteach inár gComhphobal agus inár Scoil Chumann Carad na Gaeilge shaor in aisce ar an idirlíon, cliogáil ar SCOIL .

Chun teacht isteach, cliogáil ar CUMANN .


 The Goals of the Philo-Celtic Society:

1.  the support, strengthening, promotion, practice, broadcast, expansion, teaching, and renaissance of Irish as a living language amongst the Children of the Gaeil and friends of the Gaeil, in America and throughout the world;

2.  the renaissance and re-establishment of Irish as the living spoken language of Ireland with English as an accompaniment.

To join our Community and to join our free Philo-Celtic Society School on the internet, click on SCHOOL .

To join our Society, click on SOCIETY .
 

 

Tréidhe
Gan Ghaeilge, gan Ghaelach.
Gan Ghaelach, Gan Éireannach.
Gan Éireannach, gan Éire.
                                  - An Gael

   

 

 

Triad
Without the Irish language, nothing Gaelic.
Without anything Gaelic, nothing Irish.
Without anything Irish, no Ireland.
                                                   - An Gael

 

 

CUIDITHEOIRÍ AN EAGRÁIN SEO

Eagarthóirí::  Máire Mhic an Phríora i mBaile Átha Cliath, Séamas Ó Neachtain ar Inis Fada, Nua-Eabhrac, agus Gearóid Ó Ceallaigh i Nua-Eabhrac.

Breis-scríbhneoireacht as Gaeilge:  Gearóid Ó hAnnaidh i Lucsambourg, Félim Borland ar an liosta Gaeilge-A, Muiris Ó Bric i Nua-Eabhrac, Caoimhín Ó Buí i mBaile Átha Cliath, Pádraig Ó Clúmháin ar Inis Fada, Susan Gallivan in Massachusetts, Tomás Mac Gearailt (timpeall an domhain!), Shanti Hofshi i San Diego,  Éamon Jeffers i Londain, Daithí Mac Lochlainn i mBrúiclinn, Liam Ó Murchú i Nua-Eabhrac, Cionaodh Nilsen in Alba Nua, Máire Mhic an Phríora i mBaile Átha Cliath, Nikki Ragsdale in San Francisco, Seoirse Rath i mBaile Átha Cliath, Colin Ryan i Melbourne, Paula Ní Shíocháin-Kopp, Seán Mac Suibhne agus Gaeilge-A, Muiris Mag Ualghairg insan mBreatain Bheag, agus Gearóid Ó Ceallaigh ar Oileán Fada. 

Buíochas sa bhreis do Vicki Champion in Arizona, Kester Dyer in Montréal, Liz Haren in Arizona, Tomás Hollingsworth in Idaho, Johanna Mackey in Connecticut, Gearóid Ó Néill ar an liosta Gaeilge-B, Tomás Stock in Montana, agus Elke Watson in Sydney. 

Fáiscín-ealaín: Aon Celtic Art & Illumination and Fotosearch.

Cóipcheart (c) 2009.  Gach ceart faoi choimeád.
  

 

THIS ISSUE'S CONTRIBUTORS

Editors:  Máire Mhic an Phríora in Baile Átha Cliath, Séamas Ó Neachtain on Long Island, New York, and Gearóid Ó Ceallaigh in New York. 

Additional writing in Irish:  Gearóid Ó hAnnaidh i Lucsambourg, Félim Borland ar an liosta Gaeilge-A, Muiris Ó Bric i Nua-Eabhrac, Caoimhín Ó Buí i mBaile Átha Cliath, Pádraig Ó Clúmháin ar Inis Fada, Susan Gallivan in Massachusetts, Tomás Mac Gearailt (timpeall an domhain!), Shanti Hofshi i San Diego,  Éamon Jeffers i Londain, Daithí Mac Lochlainn i mBrúiclinn, Liam Ó Murchú i Nua-Eabhrac, Cionaodh Nilsen in Alba Nua, Máire Mhic an Phríora i mBaile Átha Cliath, Nikki Ragsdale in San Francisco, Seoirse Rath i mBaile Átha Cliath, Colin Ryan i Melbourne, Paula Ní Shíocháin-Kopp, Seán Mac Suibhne agus Gaeilge-A, Muiris Mag Ualghairg insan mBreatain Bheag, agus Gearóid Ó Ceallaigh ar Oileán Fada.   

Additional thanks to Vicki Champion in Arizona, Kester Dyer in Montréal, Liz Haren in Arizona, Tomás Hollingsworth in Idaho, Johanna Mackey in Connecticut, Gearóid Ó Néill ar an liosta Gaeilge-B, Tomás Stock in Montana, agus Elke Watson in Sydney. 

Clip art by:  Aon Celtic Art & Illumination and Fotosearch

Copyright (c) 2009.  All Rights Reserved.
 

AN GAEL-BREISE!! - AG TUAIRISCIÚ AR IMEACHTAÍ NA GAEILGE TIMPEALL AN DOMHAIN!

AN GAEL-EXTRA! - REPORTING ON IRISH LANGUAGE ACTIVITIES AROUND THE WORLD!

Uimhir Bhuillí Ó
1 Samhain, 2004
Free Web Site Counter
Number Of Hits Since
November 1, 2004