Treoireacha do scríbhneoirí An Gael

 

 

Seo na cuspóirí atá agam mar eagarthóir, agus moltaí d’aon duine ar mhaith leis/léi scríobh dúinn – Séamas Ó Neachtain

 

·         Iris atá oiriúnach do gach léitheoir is ea í seo, fiú daoine óga. Mar sin, má bhíonn aon rud gáirsiúil ann, ní mór nach dtuigfeadh páiste é. B’fhearr a leithéid a sheachaint mar bhunphrionsabal.

·         Iris a bhíonn measúil do gach éinne is ea í seo. Mar sin, más ábhar conspóideach atá idir lámha agat, ní mór duit a bheith cothrom agus gan mhaslaí, agus más féidir, an dá thaobh a mhíniú ar shlí nach gcuirfeadh isteach ar éinne. B’fhearr an chonspóid a sheachaint, má chuireann sé isteach ar dhaoine, ach níl aon chosc ar a leithéid, má dhéantar go béasach measúil é. Ní fhoilseofar aon rud díspeagach.

·         Ní iris acadúil í seo. Tá suim againn in ábhar ar bith, ach is lucht léite ginearálta atá i gceist, agus mar sin, ní mór go bhfuil stíl tarraingteach spraíúil ann.

·         Ní mór gur fíricí iad na fíricí a luaitear, dar ndóigh. Agus aon rud a mhaítear, ní mór go mínítear é chun bunús a chur leis (gan a bheith leadránach).

·         Is leis na húdair féin a gcuid tuairimí, agus ní chuirfear ladar an eagarthóra isteach orthu sin. B’fhearr scéalta ná tuairimí, ámh.

·         Is fearr a bheith dearfach ná diúltach i gcónaí, más féidir. Scríobh mar a scríobhfá do chara.

·         Is fearr linn ábhar nach raibh i gcló cheana, fiú ar an idirlíon.

·         Bíonn an cóipcheart ag an údar i gcónaí, mar is iondúil.

 

Seol ábhar chuig:  angael@optonline.net 

 

Bímid ag iarraidh eagrán nua a fhoilsiú ag tús na míonna thíos.  Ba mhaith linn gach ábhar a fháil ar a laghad mí roimhe sin.

 

Meitheamh

Meán Fómhair

Nollaig

Márta